Седнице Општинске изборне комисије-обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска изборна комисија Општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 29.03.2018. године донела Решење о додели мандата  одборницима Скупштина општине Смедеревска Паланка , који су добијени на  изборима  спроведеним 25. марта 2018 године.

Решење о додели мандата

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дана 22.03.2018.године у 24,00 наступа предизборна тишина односно забрана изборне пропаганде преко средстава јавног обавештавања и јавних скупова и објављивања и процене резултата избора.

Овлашћење и акредитација за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка

ОДЛУКА И РЕШЕЊЕ

Одлука о одређивању садржине, изгледа боје и броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка и Решење о укупном броју бирача за подручје општине Смедеревска Паланка.

Oдлука и решење

Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка

Решење Општинске изборне комисије на приговор на решење број 013-26/2018-02/2

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска изборна комисија Општине Смедеревска Паланка је на 16. седници одржаној 26.фебруара 2018.године у 16,00 сати једногласно донела решење о проглашењу Изборне листе бр.3 под називом НАРОДНА СТРАНКА, ВУК ЈЕРЕМИЋ, коју је поднела Народна странка.

У П У Т С Т В О ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАСПИСАНИХ ЗА 25. МАРТ 2018.ГОДИНЕ

Р О КО В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАСПИСАНИХ ЗА 25. МАРТ 2018.ГОДИНЕ