Допуна Плана јавних набавки за 2024.


План јавних набавки за 2024


Измена Плана јавне набавке за 2023.годину


Pravilnik o blizem uredjenju javnih nabavki


Izmene i dopune plana j.n.


Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2023.


Izmena Plana javnih nabavki za 2023.god.


Plan javnih nabavki za 2023.


Измена Плана јавне набавке за 2022.година.


Измена Плана јавне набавке за 2022.година


Izmenjena verzija plana javnih nabavki (4)


Pravilnik o JN


Izmenjena verzija plana javnih nabavki (2)


Dopuna Plana javnih nabavki za 2022.

 


План


Izrada projektne dokumentacije i instalacija sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka motornih vozila
Konkursna dokumentacija video nadzor                        Poziv(2)            


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА         Poziv za podnošenje ponuda električna energija                     Konkursna dokumentacija električna energija  


КРЕСАЊЕ ШИБЉА И РАСТИЊА У ПУТНОМ ПОЈАСУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА     Poziv kresanje šiblja i rastinja                Конкурсна док. кресање шибља и растиња                Odluka o obustavi postupka


Набавка услуге одржавања информационог система ЛПА        Obavestenje o pokret.pregov.post.           Konkursna dokumentacija    


Стручни надзор над извођењем радова на енергетској санацији фасаде главног објекта и
уградње електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице "Стефан Високи" у Смедеревској Паланци

Konkursna dokumentacija nadzor                 Poziv ЈН 1.2.12-2020


Odluka o izboru(1)                 (Одржавање-поправка јавне расвете на територији Општине Смедеревска Паланка)


Odluka o izboru         (Материјал за одржавање хигијене, Материјал за угоститељство)


Odluka o dodeli ugovora            (Изградња капеле на грубљу у Азањи)


НАБАВКА ДОБАРА-НАФТНИХ ДЕРИВАТА - ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Poziv                 Конкурсна д. Гориво Општина


ОДРЖАВАЊЕ И ПОРАВКА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Poziv               KONKURSNA ul.rasveta


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Партија 1. Материјал за одржавање хигијене и
Партија 2. Материјал за угоститељство

Poziv             Konkursna dokumentacija


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Изградња капеле на гробљу у Азањи

Poziv 

Конкурсна документација


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН 1.3.4/2020

Радови на енергетској санацији фасаде главног објекта и уградња електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци

Poziv OB SV

KD Bolnica S. Palanka -


Позив за подношење понуда за радове-одржавање и поправку јавне расвете на територији општине Смедеревска Паланка

Poziv

KONKURSNA ul.rasveta.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за крпљење ударних рупа - улица на територији градског подручја општине Смедеревска Паланка

Позив за подношење понуда за реконструкцију и санацију улице Данетове у Смедеревској Паланци

 

 


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време

Конкурс


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф Одсека за рачуноводство у Одељењу за финансије на неодређено време

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф Одсека за рачуноводство у Одељењу за финансије на неодређено време


 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна догументација Гас - преговарачки поступак

Позив Гас - преговарачки поступак

Гас обавештење


Позив за подношење понуде за атарске путеве

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта

Измена и допуна конкурсне документaције број 1


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – „Уређење земљишта комасацијом (II фаза) - инвестициони радови у комасацији (крчење)“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке радова уређењу земљишта комасацијом (крчење)

Измена и допуна конкурсне документaције


Известај-о-реализацији-програма-односно-пројеката-за-који-је-општина

Пријава-на-конкурс-за-доделу-средстава-удружењима-за-реализовање-програма-од-јавног-интереса

Јавни-конкурс-за-финансирае-програма-од-јавног-значаја-интереса-из-буџета-општине-Смедеревска-Палана-за-2017.-годину-1


Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе

Јавни позив канцеларијски материјал

Конкурсна документација за канцеларијски материјал


Јавни конкурс за постављење начелника Oпштинске управе општине Смедеревска Паланка


Набавка природног гаса за потребе грејања општине Смедеревска Паланка

Позив

Конкурсна документација 2017


Конкурсна средства за хигијену и угоститељске услуге

Позив


Оглас за постављење начелника Општинске управе општине Смедеревска Паланка на мандатни период од 5 година