Odluka o obustavi postupka


Оглас глибовац


ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ УВИД ПДР СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ''ГРЧАЦ 1'' И ''ГРЧАЦ 2''

Oglas za javni uvid u PDR Solarne elektrane ''Grčac 2'' KO Grčac, na teritoriji opštine Smed. Palanka

Oglas za javni uvid u PDR Solarne elektrane ''Grčac 1'' KO Grčac, na teritoriji opštine Smed. Palanka

 


Oglas za javni uvid za IiD PGR


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КАТ. ПАРЦ. бр. 2263/1 и 2264/1 КО. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 1


Oglas za Javnu prezentaciju UP za izgradnju objekta komercijalne delatnosti na kp.br.2263_1 i 2264_1 KO Palanka 1


Комисија отуђење оглас


оглас 2023. II круг


О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Oglas 2023


Јавни позив ПОВЛАСТИЦЕ                                  Захтев


Tekst-javnog-konkursa за куће на селу 2023.г.


oglas II krug


Јавни оглас о отуђењу непокретности (pdf)                           Јавни оглас о отуђењу непокретности (word)     


Oglas


oglas I krug


Oglas za RANI javni uvid za PPO


Javni poziv 2023


Rang lista kandidata koji se pozivaju na razgovor

Dokumentacija_za razgovor i testiranje (1)

 


Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

2_JavniPozivInstruktori_srpski_SaZadacima 24.06


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”.

RJU PPPPN IK VOZD KARADJORDJE                OGLAS rani javni uvid              VOŽD KARAĐORĐE (MAPA)

Oglas


Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији Општине Смедеревска Паланка

Јавни позив 2022 за привредне субјекте                               Model_JP_za_privredne subjekte_JP1-22 (1)

 


ОДЛУКА
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

 


 

Позив превоз                               Захтев                                      Javni-poziv-povlastice-jprevoz-OJP31082021


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Смедеревска Паланка за 2022. годину

Javni poziv

 


ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење захтева за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2021. године ученицима и студентима -младим талентима

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV TALENTI 2021                                             JAVNI POZIV TALENTI 2021

RANG-LISTA-TALENTI-2021

Коначна ранг листа - таленти


Oglas UP OB Stefan Visoki

1. Urbanisticki projekat OBSP                                  2. Idejno rešenje OBSP


Obaveštenje o izdatoj dozvoli


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА ЛОКАЦИЈИ ЦЕРСКА – ЈУГ БОГДАНОВА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Oglas UP soc stan FINAL

SM_IDR_UP_23062021

UP_ Cerska_ Graficki prilozi

UP_CERSKA_Dokumentacija 01- 12-08-2021

UP_CERSKA_Uslovi JKP - 12-08-2021

UP_CERSKA_TEKST - 23.06.2021.


ODLUKA O SPROVODJENJU JAVNOG KONKURSA - konacno (2


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Javni poziv za privredne subjekte Паланка


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Овчар Ксблср Тековине“ доо из Београд ул. Вилине Воде бр.6, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА „Центар за рециклажу електричног и електронског отпада” на кп. бр. 5947/2 КО Смедеревска Паланка I у Смедеревској Паланци ул. Индустријска бр. 70.

Obaveštewe Javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Михајловић“ д.о.о. Параћин ул. Синђелићева бр. 33, за
одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
пројекта „Бензиске станице 4-резервоара укупног капацитета 95m3” на кп. бр. 6438/2 КО Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци

Obaveštenje javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Телеком Србија“ а.д. Београд, за одлучивање о потреби
процене утицаја затеченог стања на животну средину

Obaveštenje javnosti o podnetom zahtevu Azanja                              Obaveštenje o podnetom zahtevu Kusadak


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О издатој интегралној дозволи за транспорт, складиштење, третман и одлагање
неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца
пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje javnosti o izdatoj dozvoli


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje o podnetom zahtevu


К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2021. години

Konkurs Mediji 2021

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-4

obrazac-1----budzet-projekta

obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja

obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И    У В И Д

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА СМЕДЕРЕВСКУ ПАЛАНКУ

Oglas za javni uvid za IiD PGR            Oglas za javni uvid za IiD PGR