УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КАТ. ПАРЦ. бр. 2263/1 и 2264/1 КО. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 1


Oglas za Javnu prezentaciju UP za izgradnju objekta komercijalne delatnosti na kp.br.2263_1 i 2264_1 KO Palanka 1


Комисија отуђење оглас


оглас 2023. II круг


О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Oglas 2023


Јавни позив ПОВЛАСТИЦЕ                                  Захтев


Tekst-javnog-konkursa за куће на селу 2023.г.


oglas II krug


Јавни оглас о отуђењу непокретности (pdf)                           Јавни оглас о отуђењу непокретности (word)     


Oglas


oglas I krug


Oglas za RANI javni uvid za PPO


Javni poziv 2023


Rang lista kandidata koji se pozivaju na razgovor

Dokumentacija_za razgovor i testiranje (1)

 


Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

2_JavniPozivInstruktori_srpski_SaZadacima 24.06


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”.

RJU PPPPN IK VOZD KARADJORDJE                OGLAS rani javni uvid              VOŽD KARAĐORĐE (MAPA)

Oglas


Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији Општине Смедеревска Паланка

Јавни позив 2022 за привредне субјекте                               Model_JP_za_privredne subjekte_JP1-22 (1)

 


ОДЛУКА
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

 


 

Позив превоз                               Захтев                                      Javni-poziv-povlastice-jprevoz-OJP31082021


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Смедеревска Паланка за 2022. годину

Javni poziv

 


ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење захтева за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2021. године ученицима и студентима -младим талентима

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV TALENTI 2021                                             JAVNI POZIV TALENTI 2021

RANG-LISTA-TALENTI-2021

Коначна ранг листа - таленти


Oglas UP OB Stefan Visoki

1. Urbanisticki projekat OBSP                                  2. Idejno rešenje OBSP


Obaveštenje o izdatoj dozvoli


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА ЛОКАЦИЈИ ЦЕРСКА – ЈУГ БОГДАНОВА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Oglas UP soc stan FINAL

SM_IDR_UP_23062021

UP_ Cerska_ Graficki prilozi

UP_CERSKA_Dokumentacija 01- 12-08-2021

UP_CERSKA_Uslovi JKP - 12-08-2021

UP_CERSKA_TEKST - 23.06.2021.


ODLUKA O SPROVODJENJU JAVNOG KONKURSA - konacno (2


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Javni poziv za privredne subjekte Паланка


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Овчар Ксблср Тековине“ доо из Београд ул. Вилине Воде бр.6, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА „Центар за рециклажу електричног и електронског отпада” на кп. бр. 5947/2 КО Смедеревска Паланка I у Смедеревској Паланци ул. Индустријска бр. 70.

Obaveštewe Javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Михајловић“ д.о.о. Параћин ул. Синђелићева бр. 33, за
одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
пројекта „Бензиске станице 4-резервоара укупног капацитета 95m3” на кп. бр. 6438/2 КО Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци

Obaveštenje javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Телеком Србија“ а.д. Београд, за одлучивање о потреби
процене утицаја затеченог стања на животну средину

Obaveštenje javnosti o podnetom zahtevu Azanja                              Obaveštenje o podnetom zahtevu Kusadak


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О издатој интегралној дозволи за транспорт, складиштење, третман и одлагање
неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца
пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje javnosti o izdatoj dozvoli


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje o podnetom zahtevu


К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2021. години

Konkurs Mediji 2021

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-4

obrazac-1----budzet-projekta

obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja

obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И    У В И Д

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА СМЕДЕРЕВСКУ ПАЛАНКУ

Oglas za javni uvid za IiD PGR            Oglas za javni uvid za IiD PGR