ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ

ROP-SPA-143-ISAW-1-2019 од 08.01.2019.г

ROP-SPA-167-ISAW-1-2017 od 11.01.2017

ROP-SPA-2111-ISAWHA-2-2018 од 16.03.2018.г

ROP-SPA-2888-ISAW-1-2016 od 17.03.2016

ROP-SPA-2888-ISAW-2-2016 od 23.03.2016

ROP-SPA-3155-ISAW-1-2016 od 23.03.2016

ROP-SPA-7191-ISAW-1-2016 od 12.05.2016

ROP-SPA-7218-ISAW-1-2019. od 27.03.2019

ROP-SPA-9436-ISAW-2-2019 od 25.04.2019

ROP-SPA-10215-ISAW-1-2016 od 24.05.2016

ROP-SPA-10542-ISAW-1-2016 od 24.05.2016

ROP-SPA-10542-ISAW-2-2016 od 20.06.2016

ROP-SPA-10944-ISAW-1-2017. od 26.04.2017

ROP-SPA-10984-ISAW-1-2016 od 06.06.2016

ROP-SPA-11359-ISAW-1-2018 07.05.2018

ROP-SPA-11589-ISAW-1-2016 od 08.06.2016

ROP-SPA-13000-ISAW-1-2019 od 22.05.2019.g

ROP-SPA-15811-ISAW-1-2016 od 12.07.2016

ROP-SPA-16200-ISAW-1-2018 od 18.06.2018

ROP-SPA-19642-ISAW-1-2016 od 12.08.2016.g

ROP-SPA-20215-ISAW-1-2019 od 15.07.2019

ROP-SPA-20381-ISAW-1-2019 od 17.07.2019.

ROP-SPA-20509-ISAW-1-2019 od 17.07.

ROP-SPA-20510-ISAW-1-2019 od 17.07.2019

ROP-SPA-21410-ISAW-1-2016 od 26.08.2016.g

ROP-SPA-21868-ISAW-1-2019 od 29.07.2019

ROP-SPA-22266-ISAW-1-2019 od 01.08.2019

ROP-SPA-23361-ISAW-1-2017. od 04.08.2017

ROP-SPA-23793-ISAW-1-2019 od 14.08.2019

ROP-SPA-24086-ISAW-1-2016 од 22.09.2016

ROP-SPA-25552-ISAW-1-2019 od 29.08.2019

ROP-SPA-25552-ISAW-12019

ROP-SPA-26661-ISAW-1-2017. od 04.09.2017

ROP-SPA-27166-ISAW-1-2017. od 08.09.2017

ROP-SPA-27599-ISAW-1-2017 od 25.09.2018

ROP-SPA-27668-ISAW-1-2018 od 25.09.2018

ROP-SPA-29186-ISAW-1-2019 od 30.09.2019

ROP-SPA-29186-ISAWНА-2-2019 од 09.10.2019

ROP-SPA-30197-ISAW-1-2016 od 14.11.2016.g

ROP-SPA-31190-WA-1-2018 od 07.05.2018

ROP-SPA-31891-ISAW-1-2018 od 29.10.2018

ROP-SPA-32367-ISAW-1-2019 од 23.10.2019

ROP-SPA-32943-ISAW-1-2019 од 30.10.2019

ROP-SPA-33039-ISAW-1-2016od 09.12.2016

ROP-SPA-33483-ISAW-1-2018. od 07.11.2018

ROP-SPA-34454-ISAW-1-2018. od 20.11.2018

ROP-SPA-36728-ISAWA-3-2019 од 28.01.2019.г

ROP-SPA-36839-ISAW-1-2019 03.12.2019

ROP-SPA-37962-ISAW-3-2019. od 28.03.2019

ROP-SPA-38520-ISAW-1-2019od 17.12.2019

ROP-SPA-39415-ISAWHA-2-2019 od 27.12.2019

ROP-SPA-40033-ISAW-1-2019 od 31.12.2019