К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2020. години

KonkursMediji2020

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-4

obrazac-1----budzet-projekta

obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja

obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj

Коначна листа корисника за стамбене јединице

ПРЕДЛОГ ЛИСТА за сеоске куће за IRL I REA

Предлог листе за ИРЛ И РЕА у компоненти ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАL

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса

Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса

Resenje

IRL

Народни музеј у Смедеревској Паланци - Конкурс

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА - МЛАДИ ТАЛЕНТИ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОМ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Attachments area

Решење о образовању Комисије за процену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА Attachments area

Решење о образовању Комисије за процену пројеката поднетих по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области Јавног информисањана територији општине Смедеревска Паланка у 2019.години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2019.години

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНК

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (Постављење начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка Постављење заменика начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка)

КOНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

Решење о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка

Решење о расподели средстава о расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Смедеревска Паланка у 2018. години

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње садржаја из области јавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2018.години