ОДБИЈЕНИ УСЛОВИ

Ekoland,d.o.o.к.п.бр.10307-1 КО Селевац

Soko stark, k.p.br.6491-4

Symenco 2,к.п.бр.3412 КО Паланка 1

Symenco д.о.о.,к.п.бр.3412 КО Паланка 1

SYMENCO,доо,к.п.бр.3412 КО Паланка 1

АИБА ЕКО,доо,к.п.бр.9563 КО Азања

Биљана Милорадовић,к.п.бр.2480 КО Паланка 1

Богдан Станић,к.п.бр.604 КО Паланка 1

Богдан Станић,Смед.Паланка,ул.Чубурска бр.1

Бојан Вулићевић,к.п.бр.3098 КО Паланка 1

Вељко васић 2,кп.бр.4079 КО Паланка 1

Вељко Васић,к.п.бр.4079 КО Паланка 1

Веселин Гмитровић,к.п.бр.11921-1 и 11944 КО Кусадак

Владан Манчић,кп.бр.3743 КО Паланка

Владан Манчић1,к.п.бр.3743 КО Паланка 1

Владета Анђелковић помоћни,к.п.бр.8334-1 КО Азања

Владета Анђелковић пословни,к.п.бр.17226-1 КО Азања

Владимир Перић,к.п.бр.1171 КО Паланка 1

Воћар д.о.о.,к.п.бр.2639-151

Воћар С и М, к.п.бр.2639-151 КО Паланка 2

Воћар.до.о.2, к.п.бр.2639-151

Горан Божић,к.п.бр.5026-1 КО Паланка 1

Горан Жигић,к.п.бр.418-2 КО Придворице

Гордана Ракић,к.п.бр.5913 КО Паланка 1

Гордана Савић,к.п.бр.17365 КО Азања

Гоша 2,к.п.бр.6497-14 КО Паланка 1

Гоша АД,к.п.бр.6497-14 КО Паланка 1

Дејан вулићевић,к.п.бр.6652 КО Паланка 1

Дејан Грбић,к.п.бр.12671-2 КО Селевац

Дејан Јеремић,к.п.бр.4939-1 КО Паланка 1

Драган Марков,к.п.бр. КО Паланка 1

Драгица Петковић Милићевић 2

Драгица Петковић Милићевић,ул. Шулејићева бр.1

ЕПС 1,к.п.бр.4880,4903,6587,4613-1 КО Паланка 1

ЕПС 2,к.п.бр.4613-1,6587,6528-1,6600-1,6601,6547,6600-2 КО Паланка 1

ЕПС 2-огранак Смед.Паланка,к.п.бр.Паланка1,1и Грчац

ЕПС 3,к.п.бр.4137-1,6583,6572-1,4078,4053-1 КО Паланка 1

ЕПС-огранак Смед. Паланка,к.п.бр.Паланак 1,2.и Грчац

Живко Петковић,Смедеревска Паланка2

Живота Јанковић,к.п.бр.4400-9 и 4400-10 КО Паланка 1

Зоран Јовичић.к.п.бр.5268,5270 КО Паланка 1

Игор и Иван Станојловић,к.п.бр.2015-2,2017 КО глибовац 1

Игор и Иван станојловић,к.п.бр.2016 КО Глибовац 1

Јана Аврамовић,к.п.бр.3571 КО Паланка 1

Јанко Милојевић,к.п.бр.3165 КО Кусадак

Јасмина Јанковић 2,к.п.бр.6634 КО Паланка 1

Јасмина Јанковић,к.п.бр.6634 КО Паланка 1

ЈП Србијагас,к.п.бр.3746 КО Паланка 1ж

ЈП Србијагас,к.п.бр.12752 КО Селевац

ЈП-СРБИЈА ГАС-ул.Народног фронта бр.12,Нови Сад.2

ЈП-СРБИЈА ГАС-ул.Народног фронта бр.12,Нови Сад

Лазар Милошевић,Голобок

Марко Недељковић,к.п.бр.3113 КО Паланка 1

Мегамаркет 2,к.п.бр.999-3 КО Паланка 1

Мегамаркет,к.п.бр.999-3 КО Паланка 1

Металпродукт доо,к.п.бр.6649 КО Паланка 1

Микросунион,доо,далековод,к.п.бр.12752,14247 КО Селевац

Микросунион,доо,к.п.бр.12752 КО Селевац

Милица Стојковић,к.п.бр.4160 КО Глибовац 1

Милојевић Добрила,к.п.бр.3913-1 КО Паланка 1

Милош Чаировић,к.п.бр.2534 КО Паланка 1

Милутин Васиљевић,к.п.бр.3616 КО Паланка 1

Мирослава Илић 2,к.п.бр.2978 КО Паланка 1

Мирослава Илић,к.п.бр.2978 КО Паланка 1

Михајловић к.п.бр.1954 КО Паланка 1

Никола Вукојевић,к.п.бр.561 КО Паланка 1

Никола Никодијевић,ул.Језерска бр.б.б.

Николић Небојша, Голобок

Опсштина ул.Мајора Гавриловића

оптимум д.о.о. ул.мајора гавриловића бр.40,2

ОПТИМУМ,Д.О.О.ул.Мајора гавриловића бр.40,1

Општина, регулација потока мали луг

Паланка промет 2,к.п.бр.5090 КО Паланка 1

Паланка промет,к.п.бр.5090 КО Паланка 1

Погрешно поднет захтев ROP-SPA-26143-LOCH-2-2016

ПТП -ДИС-д.о.о.Крњево

ПУП Оптимум,к.п.бр.678-6 КО Глибовац 1

Ранко Гаврић,к.п.бр.4697-5 и 4698 КО Ратари

Робинс доо,к.п.бр.1757-1,3305.2017,2020,2016,2019,3333 КО Глибовац

Саша Биуковић,к.п.бр.2282 КО Паланка 2

Саша Илић 2,к.п.бр.3616 КО Паланка 1

Саша Илић 3,к.п.бр.3616 КО Паланка 1

Саша Илић,к.п.бр.3616 КО Паланка1

Саша Илић,стамбени,к.п.бр.3616 КО Паланка 1

Саша Спасојевић,к.п.бр.11566-1 КО Кусадак

Саша Томић,к.п.бр.3303 КО Паланка 1

Светлана Мировић 2,к.п.бр.2969 КО Паланка 1

Светлана Мировић,к.п.бр.2978 КО Паланка 1

Славољуб Мировић,к.п.бр.3370 КО Паланка 1

Слађана Милорадовић,к.п.бр.2211 КО Паланка 1

Слободан Никодијевић,к.п.бр.1467 КО Мала Плана

Снежана Јовановић,ул.Влаје Песника бр.13

Соко Штарк2, к.п.бр.6491-4

Србијанка Миклошић,ул.Златиборска,1

Србијанка Миклошић,ул.Златиборска,2

Срећко Шиљић,к.п.бр.9612-1 КО Селевац

Срећко Шиљић2,к.п.бр.9612-1 КО Селевац

Стојадин Ђорђевић,к.п.бр.4639 КО Паланка 1

Телеком Србија,Смедерево 1

Телеком Србија,Смедерево 2

УПП Крокус 2,к.п.бр.2931 КО Голобок

УПП КРОКУС,д.о.о.,Голобок1

упп Крокус,д.о.о.,к.п.бр.2931 КО Голобок